Het verloop van een wedstrijd


Hieronder vind je een beschrijving van het verloop van een wedstrijddag.
De volledige informatie vind je in de Reglementen.

Groepsindeling
Weging
Opwarmen
Voorstellen
Volgorde van de beurten
Wedstrijdbeurten
Prijsuitreiking
Dopingcontrole

Groepsindeling

De deelnemers worden ingedeeld in groepen van 5 tot 15 atleten. Dat kan op verschillende manieren, zoals verschillende groepen voor Jeugd, Vrouwen en Mannen, een indeling per gewichtsklasse, een indeling per leeftijdsklasse of een indeling op basis van het opgegeven beste totaal.

De groepen tillen zoveel mogelijk in oplopende volgorde van het gewicht aan de halter. Dat wil zeggen dat de sterkste gewichtheffers pas tegen het eind van de wedstrijd aan de beurt zijn.

In het dagprogramma staat in welke groep je bent ingedeeld, hoe laat voor jouw groep de weging begint en hoe laat voor jouw groep de wedstrijd begint.

Het is gebruikelijk dat de deelnemers van een groep achter elkaar doorgaan: Trekken - 10 minuten pauze - Stoten. Soms volgt er direct een prijsuitreiking, in andere gevallen gebeurt dit nadat alle groepen klaar zijn.Weging

Voor iedere wedstrijd worden alle deelnemers gewogen. In het dagprogramma staat hoe laat je voor de weging wordt verwacht. De atleten worden één voor één opgeroepen, in volgorde van lotnummer. Als je na de oproep niet verschijnt, wordt je als laatste gewogen.

Er mag één coach bij je weging aanwezig zijn. Je mag zelf kiezen of je naakt gewogen wilt worden of in ondergoed. Als je te licht of te zwaar blijkt te zijn voor de gewichtsklasse waarin je uitkomt, mag je terugkomen om opnieuw gewogen te worden. Zolang de weging niet gesloten is, mag je zo vaak terugkomen als je wilt. Je hoeft hierbij geen rekening te houden met de volgorde op de lijst.

Naar de weging breng je mee:
 • je legitimatie
 • je Sportpas of een betalingsbewijs van je wedstrijdlidmaatschap
 • een volledig ingevuld en ondertekend dopingformulier, als je dat voor dit jaar nog niet hebt ingeleverd

Let op: De weging is bij uitstek het moment om je bandages te laten goedkeuren. Als de scheidsrechters deze zaken tijdens de wedstrijd moeten corrigeren, gaat dit van jouw kloktijd af. Masters tonen nu, indien noodzakelijk, in hoeverre zij hun armen kunnen strekken.

De scheidsrechter heeft voor iedere atleet een startkaart. Hier wordt je lichaamgsgewicht op genoteerd. Jij of je coach schrijft vervolgens je openingsbeurten voor het Trekken en het Stoten op je startkaart en zet er een handtekening onder. Pas als de weging gesloten is, wordt de lijst met openingsbeurten en lichaamsgewicht van alle deelnemers openbaar gemaakt.

Let op: je openingsbeurten mogen niet lager zijn dan het opgetelde gewicht van de lege halter, twee sluiters en twee schijven van 0,5 kg. Voor mannen komt dit neer op een minimale openingsbeurt van 26 kg, voor vrouwen is dit minimaal 21 kg.

Je lichaamsgewicht bepaalt:
 • de gewichtsklasse waarin je uitkomt
 • de Sinclair-factor waarmee je resultaten worden vermenigvuldigd
 • wie er wint bij een gelijk eindtotaal (degene met het laagste lichaamsgewicht)Opwarmen

Bij gewichthefwedstrijden krijgt iedere deelnemer drie beurten per beweging. De beurten worden genomen in oplopende volgorde van het gewicht aan de halter. Het gewicht aan de halter wordt nooit omlaag gebracht.

Nadat de weging gesloten is, worden de openingsbeurten van alle atleten in jouw groep bekend gemaakt. Nu kun je inschatten hoeveel beurten er vóór jouw openingsbeurt zullen zijn en het opwarmen gaan plannen. Hou er rekening mee dat:
 • iedere deelnemer de openingsbeurt nog twee keer mag verhogen of verlagen
 • deelnemers een beurt kunnen missen en dan vaak datzelfde gewicht nog een keer opgeven

Meestal zul je het opwarmplankier en het het materiaal met anderen moeten delen. Wees sportief. Geef ook andere deelnemers de gelegenheid om hun opwarmbeurten te maken. Help met het laden van de halter. Leg de halter en de schijven netjes terug nadat je een opwarmbeurt hebt gemaakt.

Misschien geeft het opwarmen je reden om je openingsbeurt bij te stellen. Je mag je openingsbeurt twee keer veranderen, waarbij geldt dat het gewicht op de halter nooit omlaag gebracht mag worden. Als de halter eenmaal geladen is, is dat het minimale gewicht dat je zult moeten tillen. Wanneer jij degene bent die de wedstrijd opent, is het dus zaak om je openingsbeurt te verlagen voordat de halter geladen wordt.

Jij of je coach gaat naar het wedstrijdbureau en noteert de verandering op je startkaart. Het wedstrijdbureau past vervolgens de volgorde aan waarin de deelnemers worden opgeroepen.Voorstellen

Een kwartier voordat de wedstrijd begint, worden de deelnemers voorgesteld aan de scheidsrechters en aan het publiek. Alle deelnemers worden opgeroepen om op het wedstrijdplankier te verschijnen. Hiervoor wordt het opwarmen onderbroken.

De spreker noemt van iedere deelnemer de naam en de club of het team waarvoor die uitkomt. Als je naam wordt genoemd laat je zien wie je bent door een stap naar voren te doen. Zodra de hele groep is voorgesteld, gaan jullie terug naar de opwarmruimte. Nu worden de scheidsrechters aan het publiek voorgesteld, maar daar hoef je niet bij te blijven.Volgorde van de beurten

Voor iedere groep wordt de halter van gewicht ontdaan en opnieuw geladen met het gewicht van de eerste openingsbeurt. De deelnemers nemen hun beurten in oplopende volgorde van het gewicht aan de halter.

Als er meerdere deelnemers zijn die hetzelfde gewicht hebben opgegeven, wordt de volgende volgorde aangehouden:
 • het volgnummer van de beurt (het laagste volgnummer eerst)
 • de volgorde van de voorafgaande beurten (wie het eerst aan de beurt was, is ook nu eerst)
 • de lotnummers van de deelnemers (het laagste lotnummer eerst)Wedstrijdbeurten

Als de halter is geladen voor jouw beurt, roept de spreker je naam en wordt de klok gestart. Je hebt één minuut om de halter van het plankier op te tillen. Na 30 seconden krijg je een signaal. Als de halter niet binnen de tijd los van het plankier is gekomen, telt je beurt als afgekeurd.

Bij iedere beurt mag je het opgegeven gewicht in totaal twee keer veranderen. Dit moet gebeuren voordat er 30 seconden op de klok zijn verstreken. Als je een verandering aanbrengt, wordt de klok gestopt. Jij of je coach geeft de verandering aan op je startkaart en de halter wordt naar het nieuwe gewicht gebracht. Zodra de halter is geladen roept de spreker dit om en loopt de klok verder.

De klok loopt niet verder als jouw verandering ervoor zorgt dat een andere deelnemer vóór jou aan de beurt is. Jullie krijgen dan allebei gewoon weer één minuut.

Let op: Het gewicht aan de halter wordt nooit omlaag gebracht. Als je het opgegeven gewicht wilt verlagen, moet je dit doen vóórdat de halter met dit gewicht is geladen.

Je loopt naar de halter, groet de scheidsrechters en maakt je beurt. Je beurt is klaar wanneer de centrale scheidsrechter het signaal heeft gegeven om de halter te laten zakken, of wanneer je de halter voortijdig hebt laten vallen.

Je beurt is goedgekeurd als je van ten minste twee scheidsrechters een witte lamp of witte vlag krijgt. Bij twee keer rood is je beurt afgekeurd. Als je beurt is goedgekeurd, wordt je volgende beurt automatisch 1 kg hoger. Als je beurt is afgekeurd wordt voor je volgende beurt automatisch hetzelfde gewicht aangehouden. Je kunt dit wederom veranderen tijdens de eerste 30 seconden van de klok. Hiervoor geldt hetzelfde als hierboven beschreven.

Als je twee beurten achter elkaar doet, krijg je twee minuten tussen je beurten in plaats van één. Nog steeds geldt dat een eventuele verandering in de eerste 30 seconden moet worden doorgegeven. Er klinkt een signaal na 30 seconden en een tweede signaal na 90 seconden.

Na drie beurten is het onderdeel voorbij. Je hoogste goedgekeurde beurt telt voor de resultatenlijst. Je hoogste beurt bij het Trekken en je hoogste beurt bij het Stoten vormen samen je Totaal. Je krijgt geen Totaal als je bij één van beide bewegingen geen enkele goedgekeurde beurt hebt gehaald.

Prijsuitreiking

Nadat jouw groep klaar is met tillen, of nadat alle groepen klaar zijn met tillen, worden de resultaten bepaald en vindt de prijsuitreiking plaats. Afhankelijk van de wedstrijd zijn er prijzen per groep, per gewichtsklasse, per leeftijdsklasse of op basis van hoogst behaalde aantal Sinclair-punten.

Alle atleten worden op het wedstrijdplankier geroepen. Als de spreker je naam noemt, kom je naar voren en neem je de prijs in ontvangst.

Dopingcontrole

Als je bent aangewezen voor dopingcontrole wordt je dat onmiddellijk na je wedstrijd, of onmiddellijk na de prijsuitreiking verteld. Je moet je dan direct melden bij de official van de Dopingautoriteit. Hierbij moet je je legitimatiebewijs meebrengen.
© 2013 Alexandra Faber