Analyseer zelf je resultaat

In dit scherm kun je het door jou getilde gewicht analyseren. Voor iedere ingevulde beurt krijg je het verwachte wedstrijdresultaat te zien.

Daarnaast kun je je lichaamsgewicht en geboortejaar invullen om je Sinclair-punten uit te rekenen en om te bepalen hoe goed je presteert ten opzichte van de wedstrijdlimieten, het Nederlands record en het wereldrecord.

geboortejaar:
lichaamsgewicht:
geslacht: man vrouw
getild gewicht:

© 2013 Alexandra Faber